Unknown: Cosmic Time Machine (2023)

Unknown: Cosmic Time Machine (2023)


ไอเอ็ม: 7.3
ระยะเวลา:64 นาที
การเข้าถึงเบื้องหลังที่ไม่ซ้ำใครในภารกิจอันทะเยอทะยานของ NASA ในการเปิดตัวกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์ ติดตามทีมวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์เมื่อพวกเขาก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในภารกิจของเราเพื่อทำความเข้าใจจักรวาล