Unknown: Killer Robots (2023)

Unknown: Killer Robots (2023)


ไอเอ็ม: 6.4
ระยะเวลา:68 นาที
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเครื่องจักรตัดสินใจว่าจะเป็นหรือตาย สารคดีนี้สำรวจอันตรายของปัญญาประดิษฐ์ในการใช้งานทางทหาร