Untold: Johnny Football (2023)

Untold: Johnny Football (2023)


ไอเอ็มดีบี: 6.9
ระยะเวลา:71 นาที
สารคดีเรื่องนี้ติดตามการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอุกกาบาตและการล่มสลายของนักฟุตบอลชื่อดัง จอห์นนี่ แมนซีล ผ่านการสัมภาษณ์กับเพื่อน โค้ช และตัวแมนซีลเอง