Veeran (2023)

Veeran (2023)


ไอเอ็ม: 6.3
ระยะเวลา:150 นาที
Kumaran มีปัญหาในวัยเด็กหลังจากถูกฟ้าผ่า เขากลับมาที่หมู่บ้านของเขาเพื่อต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายและให้ความหวังผ่านเทพเจ้าพื้นเมือง