Vortex (2022)

Vortex (2022)


ไอเอ็ม: 7.4
ระยะเวลา:142 นาที
Lui นักเขียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ และ Elle ภรรยาของเขา ซึ่งเป็นจิตแพทย์ที่เกษียณแล้ว พบว่าชีวิตอันแสนสงบสุขของพวกเขาต้องพังทลายลงเมื่อ Elle เริ่มจำนนต่อผลกระทบของภาวะสมองเสื่อม