Warning 2 (2024)

Warning 2 (2024)


ไอเอ็มดีบี: 7.4
ระยะเวลา:125 นาที
เกจาคิดถึงการลอบสังหารแพมมาและจบลงที่คุกเดียวกันและตั้งใจจะทำงานให้เสร็จ แผนการของตำรวจผู้ไร้ความปราณีที่จะย้ายนักโทษอันตรายไปยังราชสถานทำให้สถานการณ์บานปลาย