We Are Freestyle Love Supreme (2020)

We Are Freestyle Love Supreme (2020)


ไอเอ็มดีบี: 6.9
ระยะเวลา:90 นาที
สารคดีเรื่องนี้ติดตามการเดินทาง 15 ปีของสมาชิกผู้ก่อตั้งกลุ่มฮิปฮอปอิมโพรฟ Freestyle Love Supreme ที่พวกเขาไตร่ตรองว่าเหตุใดการแสดงนี้จึงยังคงเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์ส่วนตัว ความคิดสร้างสรรค์ และอาชีพของพวกเขา จากห้องใต้ดินของ ร้านหนังสือดราม่าในนิวยอร์คไปจนถึงเวทีบรอดเวย์