Wedding Season (2023)

Wedding Season (2023)


ไอเอ็มดีบี: 6
ระยะเวลา:84 นาที
ทริชเป็นนักข่าวที่ทำหน้าที่เพื่อนเจ้าสาวแบบติดๆ กันสำหรับเพื่อนสนิททั้งสามของเธอ เมื่อคู่เดทของเธอไม่สามารถเข้าร่วมได้ เธอจึงจับคู่กับช่างภาพ Ryan น้องชายของเพื่อนสนิทของเธอ