Welcome to Hell (2021)

Welcome to Hell (2021)


ไอเอ็มดีบี: 5.2
ระยะเวลา:90 นาที
เพื่อหลบหนีหัวหน้าวงเมทัลซาตานและพ่อของลูกในครรภ์ ลูเซียจึงย้ายไปอยู่ที่กระท่อมห่างไกลกับยายของเธอ แม้จะปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้ๆ เธอ แต่เธอก็ถูกหลอกหลอนด้วยความทรงจำของเขา และรู้ว่าเขาจะไม่หยุดที่จะตามหาเธอ