We’re the Millers (2013) มิลเลอร์ มิลรั่ว ครอบครัวกำมะลอ

We’re the Millers (2013) มิลเลอร์ มิลรั่ว ครอบครัวกำมะลอ


IMDB: 7 วัน
ระยะเวลา:110 นาที
พ่อค้าหม้อรุ่นเก๋าสร้างครอบครัวปลอมขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่จะขนวัชพืชจำนวนมากจากเม็กซิโกเข้าสหรัฐฯ