Weredeer (2022)

Weredeer (2022)


ไอเอ็มดีบี: 5.1
ระยะเวลา:70 นาที
แม็กซ์และฮันนาห์แฟนสาวของเขาเดินทางไปยังชนบททางใต้เพื่อฉลองคริสต์มาสร่วมกับครอบครัวผสมผสานของแม็กซ์ เมื่อฮันนาห์ถูกกวางกัด สิ่งแปลกๆ ก็เริ่มเกิดขึ้น