What Happens in the Dark (2023)

What Happens in the Dark (2023)


ไอเอ็มดีบี: 4.2
ระยะเวลา:90 นาที
เมื่ออดีตตามทันเทรเวอร์ นักธุรกิจและสามี เขากลับถูกหลอกหลอนด้วยการทรยศต่อคนที่รักซ้ำแล้วซ้ำเล่า