When The Tables Turn (2021)

When The Tables Turn (2021)


ไอเอ็มดีบี: 6.5
ระยะเวลา:76 นาที
แบงก์สใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอย่างดีที่สุด และคิดว่าเธอสามารถทำทุกอย่างที่เธอต้องการร่วมกับใครก็ได้ที่เธอต้องการ ไม่เคยคิดถึงผลที่ตามมา แต่ในรักสามเส้านี้ เธอไม่คาดคิดกับ “เมื่อโต๊ะพลิก”