When You Finish Saving The World (2023)

When You Finish Saving The World (2023)


ไอเอ็มดีบี: 5.6
ระยะเวลา:88 นาที
เอเวลินและซิกกี้ ลูกชายผู้หลงลืมของเธอมองหาคนมาแทนที่กันและกัน ขณะที่เอเวลินพยายามเลี้ยงดูวัยรุ่นถ่อมตัวในสถานสงเคราะห์ของเธอ ซิกกี้ก็คลำหาหญิงสาวที่เก่งกาจคนหนึ่งที่โรงเรียน