White Snake (2019) ตำนาน นางพญางูขาว

White Snake (2019) ตำนาน นางพญางูขาว


IMDB: 7 วัน
ระยะเวลา:95 นาที
เรื่องราวดังต่อไปนี้ตำนานงูขาวในนิทานจีนและมุ่งเน้นไปที่นักล่าและงูที่ปลอมตัวเป็นนักล่ามนุษย์