Wild Bill (1995) ไวลด์บิล ดวลดับตะวัน

Wild Bill (1995) ไวลด์บิล ดวลดับตะวัน


ไอเอ็ม: 5.8
ระยะเวลา:98 นาที
ชีวประวัติเกี่ยวกับมือปืนชื่อดัง Wild Bill Hickock อาชีพเริ่มต้นของนักกฎหมายในตำนานถูกส่องกล้องและจบลงด้วยการย้ายถิ่นฐานของเขาใน Deadwood และการกลับมาพบกับ Calamity Jane