Wild Bones (2023)


ไอเอ็ม: 3.9
ระยะเวลา:86 นาที
เฟย์ติดต่อกับอลิซน้องสาวของเธออีกครั้ง ขณะที่เธอจำสาเหตุการหายตัวไปของพ่อเธอผิดและปล่อยให้มันกัดกินเธอ