Writing with Fire (2021)

Writing with Fire (2021)


ไอเอ็ม: 7.3
ระยะเวลา:92 นาที
หนังสือพิมพ์ฉบับเดียวของอินเดียที่ดำเนินการโดยผู้หญิง Dalit ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ข่าวที่ยุ่งเหยิงซึ่งมีผู้ชายเป็นใหญ่ Meera หัวหน้านักข่าวและนักข่าวของเธอติดอาวุธด้วยสมาร์ทโฟน ฉีกธรรมเนียมปฏิบัติในแนวหน้าของปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียและอยู่ในขอบเขตบ้านของพวกเขาเอง โดยกำหนดนิยามใหม่ของการมีอำนาจ