You Can Go Now! (2023)

You Can Go Now! (2023)


ไอเอ็ม: 8.4
ระยะเวลา:80 นาที
ชีวิตและงานเขียนที่เร้าใจของศิลปิน First Nations, Richard Bell ภาพยนตร์เรื่องนี้เผยให้เห็น “ริชาร์ดสองคน” – “ริชชี่” ผู้ยั่วยุและร้ายกาจแห่งโลกศิลปะที่ท้าทายความขาวของมัน และริชาร์ดที่ใช้ชีวิตวัยเด็กในโรงดีบุก เรียนรู้การเมืองของเขาบนถนนเรดเฟิร์นและเป็นที่รู้จัก ในชุมชนของเขาเองในฐานะ “นักกิจกรรม”