You’re Killing Me (2023)

You’re Killing Me (2023)


ไอเอ็ม: 4.9
ระยะเวลา:95 นาที
อีเด็นไปงานเลี้ยง ‘สวรรค์และนรก’ โดยหวังว่าจะได้รับจดหมายรับรองเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำจากพ่อแม่ผู้มั่งคั่งของเพื่อนร่วมชั้นของเธอ แต่งานเลี้ยงกลับกลายเป็นการต่อสู้เพื่อชีวิตของเธออย่างรวดเร็ว