Zoey 102 (2023)

Zoey 102 (2023)


ไอเอ็ม: 6.1
ระยะเวลา:101 นาที
ศิษย์เก่าของ Pacific Coast Academy กลับไปที่มาลิบูเพื่อจัดงานแต่งงานที่หรูหราซึ่งกลายเป็นงานคืนสู่เหย้าของโรงเรียนมัธยมสำหรับหนังสือ