Zombie Bro (2020)

Zombie Bro (2020)


ไอเอ็มดีบี:3
ระยะเวลา:75 นาที
เด็กสาวต้องเกณฑ์พ่อที่ยังเยาว์วัยมาช่วยกอบกู้เมืองจากพี่ชายจอมกัดของเธอ ขณะที่เธอพยายามกอบกู้เมือง เธอก็ต้องใช้ชีวิตในโรงเรียนในขณะที่ซ่อนร่างที่แท้จริงของพี่ชายไว้