Zoolander No 2 (2016) ซูแลนเดอร์ 2 [Soundtrack บรรยายไทยมาสเตอร์]

Zoolander No 2 (2016) ซูแลนเดอร์ 2 [Soundtrack บรรยายไทยมาสเตอร์]


IMDB: 4.7
ระยะเวลา:100 นาที
ดีเร็กและแฮนเซลกลับมาเป็นนางแบบอีกครั้งเมื่อบริษัทที่เป็นปฏิปักษ์พยายามดึงพวกเขาออกจากธุรกิจ